Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Bolesławcu

dodano 2014-01-18 12:59 w kategorii: Ludzie

Cele jakie stawia sobie Forum to między innymi: praca na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, realizacja ekonomicznych praw kobiet, przeciwdziałanie ubóstwu kobiet miedzy innymi poprzez modernizację świadczeń społecznych oraz ograniczenie bezrobocia, zwalczanie stereotypów w pojmowaniu ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji w instytucjach życia publicznego, działania na rzecz realizacji standardów europejskich we wszystkich dziedzinach życia publicznego i społecznego, w tym dotyczących planowania rodziny. 

Podejmowane działania to między innymi: prowadzenie działalności edukacyjnej, organizacja szkoleń, grup dyskusyjnych, seminariów, konferencji i innych form kształtowania i wypracowywania poglądów oraz opinii, tworzenie lobbingu na rzecz prawnych realizacji i stosowanie celów Forum w życiu społecznym.

Forum jest organizacją apolityczną, ma organizację krajową, struktury wojewódzkie i powiatowe.


(info i zdjęcia Bolec.info)Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.